JOHAN HARSTAD    INGE JOHAN HOLTHE    MARTE HUKE    INGRID STORHOLMEN    GUNNAR WÆRNESS    START
ODDMUND HAGEN LISA C. LIE DAG SKOGHEIM ARILD VANGE  

"At man har med et kunstverk å gjøre, vet man ved at man hensettes i en tilstand av inspirasjon" (Paul Valery). Inspirere betyr, fra latin, å puste inn, ånde inn, innånde. Disse bøkene/forfatterskapene er for meg blant de beste å puste i:

Peter Waterhouse (f. 1956)
Østerriksk/engelsk. Forfatterskapet som helhet fra debuten Mennsk over essays, dramatikk, dikt, fortellinger, prosadikt, romandikt til den siste haikudiktlignende utgivelsen Prosperos Land, inkludert oversettelser av Andrea Zanzotto, Biagio Marin m.fl. "Kanskje er jo verden noe annet enn historisk. Kanskje er det slik at den klinger snarere enn at den er en historie."
:: Bøker av Peter Waterhouse i biblioteket

Peter Handke (f. 1942)
Østerriksk romanforfatter, dramatiker, essayist. Der Bildverlust. 759 siders roman skrevet i et elegant poetisk-rytmisk språk, uten et eneste dødpunkt. Hovedpersonen er søster til Odyssevs eller Peer Gynt, sier opp konsernsjefjobben og legger ut på en lang reise. I andre enden av romanen/reisen sitter den mannlige fortelleren og venter: Kommer hun?
:: Bøker av Per Handke i biblioteket

Joseph Brodsky (1940-96)( Josif Brodskij)
Russisk lyriker, oversetter og essayist. Emigrerte til USA i 1972. Glimrende essays om for eksempel Achmatova, Mandelstam, Tsvetajeva. "Bare når man er overbevist om at utviklingen av homo sapiens burde stanse, kan litteraturen tale folkets språk. Folket burde derimot snakke litteraturens språk."
:: Bøker av Josif Brodskij i biblioteket

E.M.Cioran (1911-95)
Rumensk/fransk aforistisk undergangs/overgangstenker. "Aforismen (er) for meg en mulighet til å være sann mot meg selv og gi uttrykk for min stemning, uten å måtte spørre meg hva jeg hevdet for en uke eller for et år siden. Der later man ikke som om det finnes noe absolutt. Det finnes ingen kontinuitet, men bare tilstander og motsetningsfylte konturer."
:: Bøker av E.M. Cioran i biblioteket

Simone Weil (1909-42)
Rebelsk fransk helhetstenker som ikke kan tas til inntekt for noen retning eller gruppering. På norsk utvalget Tyngden og nåden fra hennes posthumt utgitte notatbøker: Cahiers. "Ikke det overnaturlige bør være forskningens mål, men verden. Det overnaturlige er lyset: gjør man det til et formål, fornedrer man det."
:: Bøker av Simone Weil i biblioteket

Emmanuel Levinas (1906-95)
Radikal "etter Auschwitz"-tenker fra Litauen, fransk statsborger fra 1930. "Hele vestens filosofi har vært selvbevissthetens filosofi, å komme til seg selv. Det i sannhet menneskelige og åndelige er imidlertid ikke å komme til seg selv, men egentlig å tre ut av seg selv, å komme til den annen. (…) Hvor jeg møter den annen? Overalt, overalt".
:: Bøker av Emmanuel Levinas i biblioteket

Marina Tsvetajeva (1892-1941)
Russisk lyrisk berikelse av språkets muligheter. Glitrende essayist. "Å lytte riktig - det er min eneste bekymring. Andre har jeg ikke."
:: Bøker av om Marina Tsvetajeva i biblioteket

T.S. Eliot (1888-1965)
Amerikansk/engelsk lyriker, essayist og forlegger. Fire kvartetter er en lyrisk nytelse. Også briljante essays, for eksempel om Dante.
:: Bøker av T.S. Eliot i biblioteket

Fernando Pessoa (1888-1935)
Multilitterær portugisisk forvandlingsskriver. Uroens bok er stappfull av gåtefulle meditasjoner, iakttagelser, refleksjoner. "Jeg tror at min dype følelse av uforenlighet med andre mennesker har sitt utspring i det faktum at folk flest tenker med følelsene mens jeg føler med tankene."
:: Bøker av Fernando Pessoa i biblioteket

Franz Kafka (1883-1924)
Fortellingene, parablene, aforismene, dagbøkene, brevene. Selv om Kafka var misfornøyd med det meste han skrev, særlig romanfragmentene, er hans skrifter for meg, uansett sjanger, en genuin blanding av stringent tenkning, overskridende iakttagelsesevne, smittende humor og en blendende beherskelse av det tyske språk.
:: Bøker av Franz Kafka i biblioteket

Pavel Florenskij (1882-1937)
"Den russiske Leonardo": Filosof, matematiker, fysiker, forfatter, filolog, (kunst)historiker, prest etc. Alt i ett. Ble dømt til døden ved skyting av NKWD (forløper for KGB). "Jeg hadde fjernet meg minst femti år fra samtiden. Jeg var gått i forveien, men for å ha suksess i et samfunn kan man ikke være mer enn to, tre år forut for det."
:: Bøkene kan bestilles på fjernlån.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Tyskspråklig født i Praha. Lyriker, essayist, romanforfatter, brevskriver. Duino-elegien og Requiem. Til en venninne (Paula Modersohn-Becker) er lyriske nytelser.
:: Bøker av Rainer Maria Rilke i biblioteket
Arild Vange(f.1955).

Da bergenseren Arild Vange i 1998 vendte tilbake til Norge etter å ha bodd 7 år i Tyskland, falt valget på Hundhammeren i Malvik Kommune. Siden januar 2005 har han bodd i Trondheim.

Vange debuterte som forfatter med romanen Ene og Alene (Aschehoug) i 1990. I 1997 kom den første gjendiktningen fra tysk, langdiktet Dette minnet om en som bare var en dag på besøk av Botho Strauss (Aschehoug). Siden har han gjendiktet Peter Huchel (Aschehoug, 1999), Georg Trakl (Aschehoug, 2002) og to diktbøker av Peter Waterhouse: Mennsk, Oktober, 2004 og Blomster, Biblioteket Gasspedal, 2005. Vange har dessuten oversatt syngespillet Comedian Harmonists for Trøndelag Teater (2002) og Franz Kafka: Aforismer (Gyldendal, 2003). Han har også gitt ut tre egne diktsamlinger: Vadestedet (2000), vinteroverrumplet (2003) og ”fjordarbeid”, alle Aschehoug.

Arild Vange har allsidig bakgrunn, som spenner fra bortimot fullbrakte siviløkonomstudier, via Framtiden i våre hender til aktive roller i punk- og new wave-bevegelsen. Han deltar aktivt i litteraturmiljøet i Trondheim, er blant annet med på å arrangere Trondheim Litteraturfestival. og sitter i redaksjonsrådet i tidskriftet Ratatosk.

Bøker av Arild Vange i biblioteket

 

Midt-Norsk forfattersentrum, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek
© 2004