Du blir nå automatisk flyttet videre til Sør-Trøndelag fylkesbiblioteks nye nettsider.... Vent litt ...

Dersom du ikke får opp de nye sidene automatisk, kan får du dem opp ved å klikke på denne adressen: http://fylkesbiblioteket.stfk.no.

Du kan også gå direkte til søk i bibliotekbasen eller direkte til MappaMi for å betjene dine egne lån i biblioteket.

Dersom du har problemer med bibliotekets sider, kan du sende epost til vevredaktor@st.fylkesbibl.no.

Med hilsen
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek